Close

Municipalities

Barvala Nagar Palika

CHHATRI CHAWK NR.DARBAR GADH, MAIN BAZAR, BARVALA, Botad :- 364710

Phone : +912711237428

Botad Nagar Palika

RAIL WAY STATION ROAD, Botad :- 364710

Phone : +912849251427

Gadhada Nagar Palika

MAIN BAZAR, GADHADA, Botad :- 364710

Phone : +912847253193