બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

દવાખાનાઓ

છાયા ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ

ખોજાવાડી, શેરથલી, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849251697

વડોદરી હોસ્પિટલ

ખારમા, ભવર્દ વાડો, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9998995601

શ્રધ્ધા વિમેન્સ હોસ્પિટલ

બોટાદ, ખારમા, ભવર્દ વાડો, બોટદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849254000

ટપાલખાતાની કચેરી

ઇન્ડિયા પોસ્ટ, બરવાલા

ઉચાડી, બરવાલા, ગુજરાત 382450

બોટાદ સબ પોસ્ટ ઑફિસ

ખારમા, ભરવડ વાડો, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849254187

શેરથલી શાખા પોસ્ટ ઑફિસ

સેંઠાલી, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9904734457
વેબસાઇટ લિંક : https://www.indiapost.gov.in

શાળાઓ

એમ.ડી.શાહ વિદ્યાલય

જીજે એસએચ 21, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9725982010

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ સ્કૂલ

એસએચ 21, મંગલ પારા, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-9427558427

સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલ

એસએચ 21, ખરામા, ભારવાડ વાડો, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849242607

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

કવિ શ્રી બોટાદકર કૉલેજ

પાલીયાદ આરડી, બોટાદ, ગુજરાત 364710

વેબસાઇટ લિંક : http://botadkarcollege.org/

ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ શ્રી શ્રીવાવે ઇન્સ્ટિટ્યુટ

ભાભહન, તાજપુર રોડ, ઉપ. મારુતિ આશ્રમ, પાંધાવાદર નજીક, ભાવનગર, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849287418

શ્રી સમન્વયે ઇન્સ્ટિટયુટ ઑફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન

ભમહાન, તાજર રોડ, ઓ.પી.પી. મારુતિ આશ્રમ, પાંડવધર, બોટાદ, ખોજાવાડી, ભાવનગર, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +91-2849287418

નગરપાલિકાઓ

ગઢડા નગર પાલિકા

મેઈન બજાર ગઢડા, બોટાદ :- 364710

ફોન : +912847253193

બોટાદ નગર પાલિકા

રેલવે સ્ટેશન રોડ, બોટાદ: - 364710

ફોન : +912849251427

બેંકો

બેંક ઓફ બરોડા

હનુમાનપુરિ, બોટાદ, ગુજરાત 364710

ફોન : +912849252152

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા

પાળીયાદ રોડ, બોટાદ, ગુજરાત: - 364710

ફોન : +912849251677
વેબસાઇટ લિંક : https://www.sbi.co.in

વીજળી

પીજીવીસીએલ બરવાલા

પીજીવીસીએલ, શાપર, ગુજરાત 360024

ઇમેઇલ : info[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

વીજળી

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ.ક.લી.ખોજાવાડી, શેરથાલી,બોટાદ - 364710.

ઇમેઇલ : info[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : +912849-253445
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com