બંધ

જિલ્લા વિષે

બોટાદ જીલ્લા એક એવું રાજ્ય છે જે ભારતના ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં સ્થિત છે. 15 ઑગસ્ટ 2013 ના રોજ અમદાવાદ જીલ્લાના દક્ષિણપશ્ચિમ ભાગ અને ભાવનગર જીલ્લાના ઉત્તરપશ્ચિમ ભાગથી બનાવવામાં આવી હતી. બોટાદમાં ચાર તાલુકાઓ, બોટાદ, ગઢડા, બારવાલા અને રણપુરનો સમાવેશ થાય છે. બોટાદ જિલ્લાનું વહીવટી મથક છે જે ભાવનગરથી આશરે 92 કિલોમીટર, અમદાવાદથી 133 કિલોમીટર અને ગાંધીનગર ખાતે રાજ્યની રાજધાનીથી 176 કિમી દૂર છે.

બોટાદ જીલ્લા સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાથી ઉત્તરપૂર્વ, રાજકોટ જિલ્લાઓ, પશ્ચિમમાં ભાવનગર અને અમરેલી અને પૂર્વમાં અમદાવાદ જીલ્લાથી ઘેરાયેલું છે.

સુખભદર નદી રણપુર તાલુકાના બોટાદ જીલ્લાની ઉત્તરી સરહદ પર વહે છે. ગઢડા તાલુકાના બોટાદ જિલ્લાના દક્ષિણી ભાગમાં કાલુભાર નદી વહે છે. જીલ્લા 71 અક્ષ અક્ષાંશ અને 10 એન અક્ષાંશથી 22 અક્ષાંશ અને 42 ઇ રેખાંશ છે. કલ્વહાર, સુખભદર, ઘેલો, ઉટાવલી અને ગોમા જિલ્લાની અન્ય મુખ્ય નદીઓમાં છે.

બોટાદ જિલ્લામાં 2564 ચો.કિ.મી. વિસ્તાર છે. અને 2011 ની વસ્તી ગણતરી મુજબ 6.52 લાખની વસતી.